Aanpassing Clubhuis

Momenteel vinden er wat aanpassingen plaats aan ons clubhuis.

alle vrijwilligers, alvast hartelijk bedankt voor de inzet.

Voor de foto's KLIK HIER